• Medzinárodné právo súkromné

    Promptné riešenie právnych problémov vo vybraných krajinách

  • Obchodné právo

    Príprava dokumentov a zastupovanie v konaní 

  • Občianske právo

    Komplexný právny servis

Užitočné linky

Najvyšší súd SR: www.supcourt.sk


Ústavný súd Slovenskej republiky: www.concourt.sk


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky: www.genpro.sk


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: www.justice.gov.sk


Slovenská advokátska komora: www.sak.sk


Notárska komora Slovenskej republiky: www.notar.sk


Slovenská komora exekútorov: www.ske.sk


Obchodný register: www.orsr.sk


Živnostenský register: www.zrsr.sk


Zbierka zákonov Slovenskej republiky: www.zbierka.sk


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky: www.katasterportal.sk


Právo Európskej únie: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk