• Medzinárodné právo súkromné

    Promptné riešenie právnych problémov vo vybraných krajinách

  • Obchodné právo

    Príprava dokumentov a zastupovanie v konaní 

  • Občianske právo

    Komplexný právny servis

JUDr. Juraj Czirfusz

Vítame Vás na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Juraja Czirfusza.

Advokátska kancelária bola založená v roku 2011 so sídlom v Dunajskej Strede. Advokát JUDr. Juraj Czirfusz je vedený v Slovenskej advokátskej komore 
a je zapísaný v zozname advokátov pod číslom 5424.
Naša advokátska kancelária je pripravená poskytovať právne služby v slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku. Úzke medzinárodné vzťahy nám umožňujú, aby sme záujmy našich klientov zastupovali na vysokej odbornej úrovni aj v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a v Rumunsku.

92901 Dunajská Streda
Tel: +421 908 456 789
Email: info@czirfusz.com

Najvyšší súd SR: www.supcourt.sk


Ústavný súd Slovenskej republiky: www.concourt.sk


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky: www.genpro.sk


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: www.justice.gov.sk


Slovenská advokátska komora: www.sak.sk


Notárska komora Slovenskej republiky: www.notar.sk