Rodinné právo

  • Zabezpečujeme komplexné právne služby v rodinných záležitostiach, pričom v tejto oblasti osobitný dôraz kladieme na záujmy maloletých detí, ktoré sú, žiaľ, často traumatizované vzájomnou nenávisťou rodičov. Preto, ak už manželstvo naozaj nespĺňa svoju spoločenskú funkciu a nie je možné ho zachrániť, návrh na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností voči maloletému dieťaťu na čas po rozvode a ďalšie návrhy v oblasti rodinného práva pripravíme podľa našich možností v úzkej súčinnosti s druhým rodičom, a to všetko v záujme toho, aby sa súdne konanie mohlo skončiť v čo najkratšom čase, hlavne v záujme maloletého dieťaťa, a to tak, aby vzájomné vzťahy medzi rodičmi po rozvode umožňovali ich ďalšiu komunikáciu s ohľadom na výchovu spoločného dieťaťa;
  • Komplexný právny servis v majetkovoprávnych záležitostiach (príprava zmluvných dokumentov, najmä dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, komunikácia s bývalým manželom, prípadne zastupovanie v súdnom konaní pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov).