Medzinárodné právo súkromné

  • Naša advokátska kancelária prostredníctvom partnerov pôsobiacich na území Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Rumunska zabezpečuje promptné riešenie právnych problémov predovšetkým v oblasti súkromného práva s cudzím prvkom aj na územiach týchto štátov;
  • Pre klientov so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v cudzích štátoch zabezpečujeme v Slovenskej republike komplexný právny servis v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva, vrátane právnych otázok súvisiacich so zmluvami uzatvorených podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov (CISG).